Доставка на материали и консумативи

Във връзка с изпълнението на дейности по проект BG16RFOP002-1.005-0077, Демакс Холограми обявява поръчка за доставка на материали и консумативи, както следва: полимерна основа за електронно лъчева литография, проявител, електролит, никел, лепило топъл печат, метализирани ПET фолиа, лак.

Допълнителна информация от всички потенциални доставчици може да бъде намерена на страниците на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg), Демакс Холограми АД (www.demax-holograms.com и www.demax.bg ).

Краен срок за получаване на оферти 05.12.2018

CategoriesEU