Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент

На 4.05.2020. от 11.00 часа ще се проведе публична среща с цел оповестяване дейностите по проект  BG16RFOP002-1.005-0077, „Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент “

Бенефициент: ДЕМАКС – ХОЛОГРАМИ АД

Място на събитието: гр.София, бул. Цариградско Шосе 117А, конферентна зала ДЕМАКС – ХОЛОГРАМИ АД

Важно: Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 , на присъстващите ще бъдат осигурени лични предпазни средства, както и ще бъде осигурено необходимото разстояние между тях. Ще бъдат предприети всички мерки за осигуряване безопастността на присъстващите.

CategoriesEU

Upcoming Events